सोलापूरचे सांस्कृतिक वैभव

श्री हिराचंद नेमचंद वाचनालय

Main Building of Library
Rare English Books

मराठी दुर्मिळ पुस्तके

क्रमांक पुस्तकाचे नावलेखकप्रकाशक
ताराबाईकालीन कागदपत्रे  
ग्रंथमालारा.रा.ना.कृ.आगाशे 
योगतत्वामृतबाबुराव चिमणाजी गोंधळीजगद्वीतेच्छु, पुणे.
फ्लॅश बॅकप्रकाश कुलकर्णी 
मराठे व इंग्रज  
मी आणि माझे वक्तृत्व अनंत विष्णु पाटणकर 
इंद्रधनुष्यबुध्दिसागर शांता 
मृत्युचे चुंबन घेणारा महाकवी साने गुरुजीआचार्य प्र.के.आत्रे 
सन १८५७ चा ‚Áक्ट १० वाकानिटकर 
१०श्री बापुसाहेब राजभोज जीवन व कार्यगं.भा.निरंतरएस.एस.लोखंडे, पुणे.
११काव्येतिहास संग्रह  
१२बाका तिरंदाजकिरात 
१३सहाकथाकारडॉ. भालचंद्र फडकेकॉन्टीनेंटल प्रकाशन, पुणे.
१४औरंगजेब बादशाहाचे चरित्र उत्तरभाग चिंतामण गंगाधर गोगटे 
१५जुना दासबोध ( रामदास )बाबाजी अनंत प्रभु तेंडुलकरहरिवरदा छापखाना
१६पद्यरत्नावलीकृष्णशास्त्री चिपळुणकरचित्रशाळा छापखाना, पुणे.
१७ वेदकालनिर्णयटिळक बाल गंगाधर  
१८विश्वनिरीक्षण  दामोदर सावळाराम आणि मंडळी, मुंबई.
१९सर दिनकरराव राजवाडे यांचे चरित्र  
२०होळकर शाईतील पोवाडेबाळकृष्ण आत्माराम गुप्तेगणपत कृष्णाजी छापखाना
२१केसरीचिपळुणकर 
२२एका जिंदगीची पटकथा  
२३ऋग्वेद संहिता निर्णयसागर छापखाना, मुंबई.
२४ श्रीमद्भगवग्दीता - उपसंहारचिंतामण गंगाधर भानइंदिरा छापखाना, पुणे.
२५धर्म विषयक व्याख्याने गोविंद वासुदेव कानिटकरइंडियन प्रिंटींग, मुंबई.
२६महाभारत विराटपर्व ग्रंथ संपादक आणि प्रसारक मंडळी.
२७मराठे व इंग्रज - उत्तरार्ध रा.द.पराडकर, पुणे.
२८हिंदुस्थानातील सर्प  
२९चिपळुणकर व त्यांचे आक्षेपक   
३०रेखात्मक यथादर्शन चित्रविद्या  
३१संगीत मृच्छकटिकनाटक गोविंद बल्लाळ देवलविद्याधर हरि दामले, न्युकिताबखाना, पुणे.
३२हिंदुस्थानचा व्यापारी भूगोल  
३३सुधन्वाकृ.वा.फडके 
३४गंधदीप  
३५न्यायभारती अनुमानखंड  
३६महाभारत  
३७मार्कंडेय पुराण सार  
३८औषधाबद्दल ग्रंथ  
३९मत्स्यपुराण  
४०पितृमूलक धर्म  
४१पितृमूलक धर्म  
४२न्यायशास्त्र  
४३भौतिकधर्म  
४४भारतीय साम्राज्य  
४५ललित वत्सराज  
४६ग्रीस देशाचा संक्षिप्त इतिहास  
४७अर्थशास्त्र  
४८संस्कृत कविचंपक कै.विष्णु शास्त्री चिपळुणकर 
४९स्पानी मुर  
५०इंग्लंड देशाचा विस्तार  
५१ऐतिहासिक पोवाडे  
५२ऋग्वेद  
५३वनौषधि गुणादर्श  
५४इराण  
५५यंत्रशास्त्र  
५६मीमांसा दर्शन  
५७आशीरीया  
५८स्वातंत्र्य  
५९मोरोपंत कृतमहाभारत  
६०अकबर बादशाहाचे चरित्र  
६१दान चिंतामणीहेमाद्रि कृत 
६२स्फुटकाव्येमोरोपंत कृत भाग-२ 
६३तुर्कस्थानरावजी भवानराव पावगीसत्वविवेचक, मुंबई.
६४वेणीसंहारनाटक  
६५शंकानिरसन  
६६देशी हुन्नर  
६७त्र्यंबकवर्णनबाळकृष्ण बाबजी करकरे, गोपाळ बाळकृष्ण विंचुरजगदीश्वर छापखाना, मुंबई.
६८महापुरुष ब्रह्मेंद्रस्वामी यांचे चरित्र दत्तात्रय बळवंत पारसनिस बाबाजी सखाराम आणि कंपनी, मुंबई.
६९विज्ञानशास्त्राची मूलतत्वेबाळाजी प्रभाकर मोडकएज्युकेशन सोसायटी, मुंबई.
७०विज्ञानशास्त्राची मूलतत्वे बाळाजी प्रभाकर मोडकएज्युकेशन सोसायटी, मुंबई.
७१चौरंग गोट्याचा खेळ ( बिलियर्डस् )रामकृष्ण सखाराम आठवले, बडोदा वत्सल छापखाना, बडोदे
७२नैसर्गिक धर्म  
७३ बाळाजी विश्वनाथ पेशवे यांचे चरित्र  
७४श्री दत्तस्तवराज   
७५विवादार्ण व सेतु:  
७६समाज सुधारणेच्या कित्येक बाजु  
७७साहित्यशास्त्र  
७८ऑरेलियस बादशाहाचे बोधवचने बेंजामिन सिमीयन  
७९धर्मविषयक व्याख्याने गोविंद वासुदेव कानिटकर इंडियन प्रिंटींग छापखाना, मुंबई.
८०श्री आरोग्यप्रकाश बाळाजी सखाराम लाळे काकवीकरजगद्वीतेच्छु, छापखाना, मुंबई.
८१अकबर बादशाहदादासाहेब मुधोळकर  
८२फ्रांन्सचा जुना इतिहास केळुसकर 
८३छत्रपती थोरले शाहुमहाराज यांचे चरित्र  
८४मोरोपंतबा.म.हंस 
८५सुशीलग्रहस्थनाटक  
८६मल्हाररावजी महाराज नाटक नारायण बापुजी कानिटकरनिर्णयसागर छापखाना, मुंबई.
८७ज्युलियस सिझर   
८८श्री महाराणी जमनाबाई साहेब यांचे  
८९घर आणि त्याच्या भोवतालची जागाभानुकेशव सांग नाईकबडोदे सरकारी छापखाना.
९०लोहमार्गविष्णु चिमणाजी कर्वेइंदुप्रकाश छापखाना, मुंबई.
९१भारतीय ग्रंथालय चळवळकृष्ण मुकुंद उजळंबकर 
९२भारतातील मुद्रण कलेचा प्रवेश  
९३मराठी ग्रंथाचे आदर्श संग्रहालयअनंत काकबा प्रियोळकरदि.वी.अमोणकर, मुंबई.
९४ग्रंथालय विचारवि.स.पागेकांता राताबोले, मुंबई.
९५मोनिझम और ‚Áडव्हेटिझमएम.एन.द्विवेदी 
९६रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे यांचे चरित्र  
९७फ्रांन्सचा इतिहासगस्टावी मेसन 
९८म-हाठ्यांच्या संबंधाने चार उदगार  
९९नीतिमीमांसा  
१००नीतिमीमांसा १९८१ चि.ग.भानु 
१०१जपान देशाचे वर्णन  
१०२हिंदुस्थानचा प्राचीन इतिहास  
१०३गृहशिक्षणहतवळणे शं.रा 
१०४पोहण्याची कलाग.ग.पटवर्धन 
१०५अबलोन्नतिलेखमाला  
१०६न्यायविजय नाटक नारायण बापुजी कानिटकरआर्या विजय छापखाना, पुणे.
१०७यशवंत विजया नाटिका  
१०८बापुसाहेब मेहंदळे यांचे चरित्रगोविंद कृष्ण टिळकअंबाप्रसाद छापखाना,पुणे.
१०९अनेकविद्या मूलतत्त्व संग्रहकृष्णशास्त्री चिपळुणकर गवर्नमेंत सेंट्रल बुक डेपो, मुंबई.
११०स्त्रीगीत रत्नमाला  जगद्वीतेच्छु छापखाना, पुणे.
१११स्थानिक राज्य व्यवस्था  
११२लार्द बेकन यांचे चरित्र ( भाग १ )  
११३आशीरीया  
११४रोम व कार्थेज   
११५युनायटेड स्टेटची लोकस्थिती आणि प्रवासवृत्त  
११६साग्र संगीत प्रेमबंधन नाटकगु.हि.परदेशी, पंचवटी 
११७कार्थेजकाचवरे जी.आ. 
११८शंकानिरसन  
११९महन्मनिमाला  
१२०भारतवर्षश्रीधर शामराव हणमंते वळसंगकरश्रीकृष्ण छापखाना, पुणे.
१२१सिकंदर बादशाहाचे चरित्रओक वि.को.सोसायटी प्रेस, मुंबई.
१२२पदार्थविज्ञान शास्त्राची मूलतत्त्व  
१२३रोमओक.वि.को. 
१२४ श्री त्र्यंबक वर्णनकरकरे.बा.बा. 
१२५बोधामृतपांडुरंग गोविंद शास्त्री पारखी 
१२६सोक्रेतिसाचे चरित्रक.ना.चिपळुणकर 
१२७इलिझाबेथगोविंदशंकर शास्त्री बापट 
१२८वाईकर भटजीश्री.ना.टिकेकर 
१२९भारतीय साम्राज्यनारायण भवानराव पावगी 
१३०भाऊसाहेबांची बखरकाशीनाथ नारायण साने 
१३१मसुरिका व गोस्तन रोगसंस्कार  
१३२प्राच्य व पाश्यात्य देशांतील ग्रामसंस्थामहादेव राजाराम बोडसनेटिव ओपिनियन छापखाना, मुंबई.
१३३शंकानिरसन  
१३४संस्कृतकवी -दंडी  
१३५संस्कृतकवी -सुबंधु  
१३६ स्पानी मुर  
१३७ऐतिहासिक लेख संग्रह  
१३८ओरेलियस बादशाहाची बोधवचनेबेंजामिन सिमिचन 
१३९धर्मविषयक व्याख्यानेगोविंद वासुदेव कानिटकर 
१४०आरोग्यप्रकाशरंगनाथ सखाराम लाळे किंकवीकर 
१४१अकबर बादशहामुधोळकर दादासाहेब 
१४२फ्रान्सचा जुना इतिहासकेळुसकर कृ.अ. 
१४३शाहुमहाराज यांचे चरित्र  
१४४धर्ममीमांसा  
१४५विवादार्णवसेतु:  
१४६ समाजसुधारणेच्या कित्येक बाजु  
१४७साहित्यशास्त्र  
१४८क्वीन व्हिक्टोरियाचितळे.मो.सशारदा क्रिडन, मुंबई.
१४९गीतापद्यमुक्ताहारकृष्णाजी नारायण आठलेनिर्णयसागर छापखाना,मुंबई.
१५०श्री सयाजी ज्ञानमंजूषात्रिभुवनदास कल्याणदास गज्जर 
१५१मोहविलसित नाटकविष्णु मोरेश्वर महाजनी 
१५२वेदार्थयत्न  
१५३दक्षिणेतील मुसलमानी राज्यांचा इतिहासबालाजी प्रभाकर मोडक 
१५४एक अदभुत कथासंग्रहवेदशास्त्री मणिशंकर गोविंदजी 
१५५अबलाजानकीचातुर्यविनायक गोविंद लिमयेस 
१५६पुर्ण शहरशि.रा.गायकवाड 
१५७जवानमर्दब्राह्मणभाई  
१५८बिल्वकनाथ  
१५९काव्यप्रकाशभट 
१६० नेटिव राजांचा इतिहाससुशिला राधा आणि कृष्णराव 
१६१अथकादम्बरीसारएस.व्ही.केळकर  
१६२विदूरनीतीभालचंद्र पुरुषोत्तम पटवर्धन 
१६३नवनीतपरशुराम गोमटे 
१६४इंग्लंडातील राज्यकारभार व्यवस्थेच्या इतिहासाची मूलतत्त्वेरा.रा.शिवराम, गोविंद फाळके त्रिंबककर 
१६५ न्यायशास्त्रत्रि.क.गज्जर  
१६६हरि आणि त्रिंबक  
१६७ग्रामसंस्थाबोडस.म.रा. 
१६८कोल्हापुरच्या राजाचा इतिहासबाळाजी प्रभाकर मोडक 
१६९ पद्यरत्नावली कृष्णशास्त्री चिपळुणकर 
१७०पानिपतची बखर  
१७१काठकोनिषत्सटीकाव्दयशाकडर भाष्योपेताआपटे.म.चि. 
१७२वेणीसंहार-सार व विचार  
१७३हरिवंशाची बखरखरे.वा.वा. 
१७४ होळकरांची कैफियत  
१७५ रामटेक पर्वताचे महात्म्य  
१७६तुकाराम बाबाची गाथा  
१७७सनातन वैदिक धर्मशास्त्रकेळकर.शं.वि. 
१७८महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण तरखडकर.दा.पां. 
१७९नाट्यकथावर्णव रानडे.शं.मो. 
१८०राजनीतीचिटणिस.म.रा. 
१८१संस्कृत व्याकरणतळेकर.एस 
१८२भारतवर्षीय भूवर्णन  
१८३लंडन येथील बड्या लोकांची गुप्त कृत्ये  
१८४सुभेदार थोरले मल्हारराव होळकर यांचे चरित्रअत्रे.मु.म. 
१८५ मत्स्यपुराणजनार्दनचार्य वळे व अनंताचार्य 
१८६ज्ञानेश्वरी गाथा  
१८७ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने स्थळांची सूचीराजवाडे.रा.रा. 
१८८प्रणवप्रकाशदामले.के.ना. 
१८९ काव्येतिहास संग्रहसाने.का.ना. 
१९१ जगाच्या इतिहासाचे सामान्य निरुपणतळेकर.श्री.र. 
१९२येशु ख्रिस्ताचे चरित्रबाबा पद्मनजी 
१९३हिंदुस्थानकथारसओक.वि.को. 
१९४बडोद्याचे राज्यकर्तेपरांजपे.वि.बि. 
१९५तुर्कस्थानपावगी.रा.भ. 
१९६कैसरकडून सुलतानकडेभागवत.रा.रा. 
१९७बापुगोखले यांचे चरित्र  
१९८यात्राकल्पकता  
१९९माझीनी यांचे चरित्रघाणेकर.ल.गो. 
२००महाराष्ट्र परिचय अर्थात संयुक्त महाराष्ट्राचा ज्ञानकोशकर्वे चिंतामण गणेशप्रसाद प्रकाशन,पुणे.
२०१काळाच्या पडद्याआडप्रा.जोशी.द.प. (१,२,३) 
२०२गोवा दमण दीव स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास खंड १,२  
२०३बाल साहित्यम (कन्नड)रवीन्द्रनाथ टागोर 
२०४ज्ञानेश्वरी ( कन्नड )  
२०५नडेद बंद दारी ( संपुट -१ ) ( चालून आलेला रस्ता )जोशी.के.डी, कुतीकोटी 

जुनी मराठी पुस्तके

Rare English Books

No Book NameAuthorPublisher
1 Story of SataraBasu.b.d 
2Bigcity little boyKomrof Manuel 
3East AfricaBurtor.F.Richard 
4The Aretic Home in the Vedas  
5Book of Bombay Bombay Gazative
6The Rise and Exapasion of the British Domination in IndiaLyall Sir Alfred 
7Labour Movement in India Kakade.V.G. 
8Papers for the PeopleChambers 
9Tippo Sultan ( A Tale of the Mysore War)Taylor Medows Colonel 
10The HorseYouatt Willim 
11The Fauna Of British Indialt.WL.Rbs.SewelTaylor & Freneis Ltd London
12Two Eggs on My PlateKennett JohnS.Chand & Co. Ltd Delhi
13Indian CasteWelson JohnTimes of India Bombay
14The Bombay Calander and Almanac for 1860Messers SmithElder & Co. London
15The Oxford Students History of IndiaSmith Vincent. AClarendon Press London
16The Marathi PoetsBell.H.WTimes Press Bombay
17A History of Sepoy War in IndiaKaye John WillimW.H.Allen & Co. London
18Atkinsons Commentaries on the Law of British IndiaAtkinson GeorgeCayton Printing Works Bombay
19The Fauna Of British IndiaBaker StuartTaylor & Frencis London
20The Flowering Plants of Western IndiaKyd AlexanderNairne, W.H.Allen & Co. London
21The Plants and Drugs of SindMurry JamesEducation Society Press, Byculla, Bombay
22Storia do Mogor of Mogul IndiaManucci 
23Budha: His Life His Teaching His OrderDas.H.CEty Svim Prees Cullcuta
24Tara : A Maratha TaleTaylor MeadowsD.V.Sadhale & Co, Bombay
25History Of British Rule in IndiaMurry Hugh 
26Poverty and Un-British Rule in IndiaNaoroji DadabhaiSwan Sonneschein & Co Ltd London
27The New Newgate CalenderKnapp Andrew, Baldwin WillimJ.Robins & Co Ltd Albion Prees London
28Birds Of IndiaJerdon. T.C 
29Annals Of The Peninsular CompaingnsHamilton ThomasWillim Blackwood & Sons Edinburgh & London
30Original Sanskrit TextsMuir. JTurbner & Com, London
31Vishnu Purana a System of Hindu Mythology & TraditionTurbner & Com, London
32Modern Aryan Languages of IndiaBeames John 
33The Protected Princes of IndiaWarner Willim Lee Macmillon & Com New york & London
34Chambers Papers for The PeopleEdinburghPub-Willim & Robert Chambers
35An Introductory Essay James MontgomeryWillim Whyte & ComHistory of The Medicar Art Past & Present
36History of The Medicar Art Past & PresentHeerajee EduljeeEducation Society Prees Byculla, Mumbai
37The Golden Book of English SonnetsWillim RobertsonGeorge G.Harrap & Co.Ltd Cullcuta & Sydeny,London
38Three RevolutionsFriedrich GentzHenry Regnery Com, Chicago
39The Philosophy of the Mazadayasnian Religion Under The SassanidsCasar Telli L.CJehangir Bejanji Karani Bombay
40Poisonous Plants of BombayKirtikar K.R 
41History Maratha  
42Poona & Its Battle FieldsShakespear L.W. ColonelMacmillan & Com Ltd London
43The People & Politics of The Far EastHenry NormanT Fisher Unwin
44Dicissitudes of Aryan Civilization in IndiaKunte M.MOriental Printing Prees Bombay
45An Historical Disquisition Willim Robertson D.DRichardson & Com London
46Facts & CommentsHerbert SpencerWillim & Norgate London
47Light of The Dark River Margarette Woods LawranceTicknor Reed & Fields Boston
48Popular Elcoutionist and Reciter  
49The RadicalFelix Holt 
50Tales of Grand FatherJohn Hugh LockhartSamuel H.Parker,Bosten Desilver , Thomas & Co.Philadelphia
52Alif Laila  
53H.K.Whites Poems  
54India Revisited  
55The Annals Of Rural Bengal   
56The Culture Of Exotic Roses In IndiaJames GrahamIndian Railway Press Allahabad
57Tomorrow is OursKhawaja Ahmad Abbas 
58Sir Thomas MunroOke.V.K 
59The Life of ColumbusShastri. M.G 
60The Poem Of Ananda TanayaModak.J.B, Oka.V.D 
61Symtomos and Signs Clinical MedicineChamberlaine 
62Human AnotomyB.D.Chaurasia 
63ParasitologyK.D.Chaterjee 
64A Short Practice of SurgeryA.J.Harding Rains, Chrles V.Mann 
65Cancer Chemo TheropyDesai P.B 
66Human AnatomyUpper Limb & ThoraxB.D.Churasia
67Electronics & Communication EngineeringM.HanduSatya Prakashan
68Electro & Commu EngiR.K.Rajput Birla Publication
69Text Book of OrthopedicsSurya BhanJapee Brothers Publication
70General UrologyEmil A.Tharango, Jack W.Macanich 
71A Short Practice of SurgeryA.J.Harding 
72Text Book of Surgery Vol.1David.V.Sabiston 
73Multiuser Enviroment & Advanced InternetText Book of Surgery Vol.2 
74Text Book of Surgery Vol.2  
75Kireeteshwar PuranaMallikarjundeva 

kinky curly bulk braiding hair multi length hair weave latex lingerie pre bonded hair extensions wholesale curly sew in weave hairstyles pictures latex clothing hair tattoo cost uk is my hair 2a or 2b latex clothes