सोलापूरचे सांस्कृतिक वैभव

श्री हिराचंद नेमचंद वाचनालय

Main Building of Library
संचालक मंडळ

संचालक मंडळाची नावेपद
‚ÁÛ.गिरिधरसिंह नरसिंह राजपूत अध्यक्ष
प्रा.शंकर मारुती साळुंके उपाध्यक्ष
डॉ.प्रकाश कृष्णात जोशी सरकार्यवाह
डॉ.श्रीकांत दत्तात्रय येळेगावकर कार्यवाह
श्री.दत्ता दादाराव गायकवाड कार्यवाह
श्री.श्रीनिवास लछमया येमूल सदस्य
डॉ.श्रीकांत श्रीधर कामतकर सदस्य
डॉ.श्यामसुंदर गुलाबचंद तोष्णीवाल सदस्य
‚ÁÛ. सौ.नीला विद्यासागर मोरे सदस्य
श्री.नरसिंग माधव मेंगजी सदस्य
सौ.मंजूषा दीपक गाडगीळ सदस्य
श्री. आनंद नागप्पा कुंभार सदस्य
प्रा.पुष्पा एकनाथ आगरकर सदस्य
श्रीमती सुहासिनी श्रीराम पुजारी सदस्य
डॉ.श्रीमती शांताबाई किर्लोस्कर (प्रतिनिधी ,किर्लोस्कर कुटुंबीय )
श्रीमती इंदुमती सतिश शहा(प्रतिनिधी वालचंद समूह )
श्री.मोहन अनंत सोहनी सदस्य
प्रा.सुलभा शरद पिशवीकर स्वीकृत सदस्य
प्रा. नभा अनिल काकडे स्वीकृत सदस्य